Attīstības centrs

11/04/2023

Logopēdi mācās

Pagājušā nedēļā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdi, lai papildinātu zināšanas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa “Kompleksi pasākumi stostīšanās korekcijā veseluma skatījumā” ietvaros un pārrunātu aktualitātes logopēdijas jomā. Silto smilšu nodarbību speciāliste Santa Dubkeviča logopēdus iepazīstināja ar daudzveidīgiem fiziskās un emocionālās spriedzes mazināšanas vingrinājumiem, kā arī ar materiāliem, kas pielāgoti […]
22/03/2023

Erasmus+ projekta kursi “ “Innovative and contemporary methods in work with d/Deaf students” Turīnā

Erasmus+ projekta kursi “ “Innovative and contemporary methods in work with d/Deaf students” Turīnā Pedagoģes L.Lāce, G.Stankeviča, U.Strazdiņa, K.Zēmele un V.Ragēvičiusa piedalījās Erasmus+ projekta kursos Turīnas Nedzirdīgo institūtā, lai iepazītos ar inovatīvam mācīšanas metodēm strādājot ar bērniem ar dzirdes traucējumiem. Kursa lektori iepazīstināja ar izglītības sistēmu Itālijā, izglītības piedāvājumiem, ko sniedz Turīnas Nedzirdīgo institūts. Pedagoģes vēroja, kā valodas un ritma […]
16/03/2023

Iekļaujošās izglītības konference “Iekļaut un iekļauties”

Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir jauna, vērtīga tradīcija – skolēnu brīvdienās sadarbībā ar Valmieras novada izglītības pārvaldi organizēt mācības pedagogiem par iekļaujošo izglītību. Un tā jau 2.konferencē ar nosaukumu “Iekļaut un iekļauties” diskutējām par to, kā prasmīgāk palīdzēt ikvienam skoēnam atrast savu vietu klasē un skolā, kā veiksmīgāk sasniegt savus mērķus. Konferences ievaddaļā klausītāju interesi izraisīja Andras […]
13/03/2023

Skolas pavasara avīze klāt!

Brīvdienās tā vien gribas palasīt kaut ko mierīgu un interesantu, vai ne? Nu tad iepazīsties ar skolas 2023.gada pavasara avīzi! Kādas ir skolas saites ar Spāniju? Kādi ir mūsu ši gada 12.klases absolventi Žetonu vakara gaidās? Kas vēl aizraujošs notiks un ir noticis kopš iepriekšējās avīzes izdošanas? Un vai Tu būsi tik acīgs, lai ieraudzītu slepeno vēstījumu avīzē? Lasi šeit: […]