Attīstības centrs

08/08/2021

Iespēja pieteikties attīstības centra organizētām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām

  Piedāvājam piedalīties sadarbībā ar IZM organizētās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās 2021.gadā. Pieteikšanās: e-pastā [email protected] LAIKA GRAFIKS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām 2021.gadā   Programmas nosaukums Datumi Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšana (prevencija, praktiskās metodes, darba organizācijas formas) 1.grupa 24.08.2021. 2.grupa 24.08.2021. 3.grupa 26.08.2021. 4.grupa 26.08.2021. Pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta  iespējas skolēniem 1.grupa 17.08.2021. 2.grupa 01.12.2021. 3.grupa 01.12.2021.   […]
08/06/2021

Aprobācijas rezultātu izvērtējums

Tiek vērtēti jaunā mācību satura digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācijas gaitas rezultāti SIA “Uzdevumi.lv” šī gada 3.jūnijā organizēja devīto Projekta uzraudzības padomes sēdi, lai vērtētu jaunā mācību satura aprobācijas rezultātus. Jau iepriekš ziņots, ka Uzdevumi.lv izstrādājis un ieviesis lietošanai skolās jaunā satura digitālos mācību un metodiskos līdzekļus, kuri izstrādāti atbilstoši jaunajai mācību satura pieejai un balstīti uz vispārējās izglītības […]
07/05/2021

Digitalizēts individuālais plāns

No 2020.gada 1.septembra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kas nosaka kārtību un prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestādes), lai to īstenotajās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām (turpmāk – izglītojamie). Viena no šīm […]
03/05/2021

Saņemts finansējums projektam par mūsdienīgu pieeju dzirdes traucējumu novēršanā

ASV vēstniecība Latvijā ir apstiprinājusi projekta “To Help To Hear” (Palīdzēt dzirdēt) pieteikumu. Projekta mērķi: veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem  – dažādām fiziskās un garīgās veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm, apgūt jaunas, inovatīvas pedagoģiskas metodes darbā ar mērķauditoriju, balstoties uz Galaudeta universitātes mācībspēku sniegto pieredzi, informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar […]