Attīstības centrs

22/01/2018

Skolas darbinieki mācās zīmju valodu

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra darbinieki apgūst latviešu zīmju valodu. Lai veidotu veiksmīgāku saskarsmi un sapratni ar bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem,  Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā ir uzsākta un līdz 2018.gada martam tiks īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Latviešu zīmju valoda”, kuru apmeklē skolotāji un citi skolas darbinieki. Programmas ietvaros dalībnieki  uzzin zīmju valodas nozīmi un saistību […]