Attīstības centrs

12/04/2019

Vecākiem, kuri audzina bērnus ar dzirdes traucējumiem

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs organizē  tikšanos vecākiem, kuri audzina bērnus ar dzirdes traucējumiem. Pagājušajā gadā vecāki tikās pirmo reizi, dalījās pieredzē, kā klājas bērniem skolā un ārpusskolas dzīvē, kā arī apsprieda dažādas problēmas, ar kurām bērnam un vecākiem iznāk saskarties ikdienas dzīvē. Pasākums izdevās vērtīgs, vecāki ieguva daudz labu ideju, tāpēc tika nolemts šogad šādu tikšanos atkārtot. […]
08/04/2019

Apstiprināts skolēnu domes projekts!

Mūsu skolas skolēnu dome piedalījās Valmieras pilsētas jauniešu iniciatīvu konkursā ar projektu “Būt atbildīgam, centīgam, veselīgam un sadarboties – tā ir drosme!”, un saņēmām priecīgu ziņu, ka projekts ir apstiprināts! Plānots, ka projektā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas skolēni no 1. līdz 12.klasei: iemācīsies jaunus un pozitīvus brīvā laika pavadīšanas veidus iemācīsies sadarboties savā starpā apgūs jaunas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu […]
04/04/2019

Nākamā vecāku atbalsta grupas nodarbība

Vecāku atbalsta grupa Martā aicinājām kopā vecākus, kuri ģimenēs audzina bērnus ar speciālām vajadzībām vai saskaras ar cita veida grūtībām. Sarunas laikā vecāki dalījās savā pieredzē un vajadzībās, uzklausīja citu vecāku ieteikumus dažādu situāciju risināšanai, kā arī saņēma grupas vadītājas psiholoģes Līgas Bluķes ieteikumus dažādām dzīves situācijām. Vecāki izteica vēlmi tikties atkal, turpinot uzsāktās sarunas. Apspriežamie jautājumi būs – ko […]
21/03/2019

Bērnu Bāreņu fonda dāvinājums

Šīs nedēļas sākums skolā ļoti priecīgs – saņēmām sirsnīgu dāvinājumu no Bāreņu fonda: kancelejas un higiēnas preces, dažādus materiālus mājturības, rokdarbu un klases stundām, izglītojošas un attīstošas spēles un rotaļas, uzlīmes utt. Sadarbība ar fondu turpināsies. Ir jau konkrētas ieceres pat līdz Ziemassvētkiem. Kas būs vēl pa vidu? Tad jau redzēsim! Paldies fondam!