Attīstības centrs

29/02/2024

Attīstības centri tiekas Valmierā

28.februārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā norisinājās seminārs – diskusija Latvijas attīstības centriem sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru. Mūsu skola uzņēma  kolēģus no Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra, Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra, Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra, Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra, Viduskurzemes pamatskolas […]
18/01/2024

IKT prasmju apguve Palermo

Kursi “ICT Skills for Educators” Palermo, Itālijā Skolotāja Kristiāna Stukāne bija viens no dalībniekiem kursos  “ICT Skills for Educators” kas notika no 24. līdz 28. novembrim 2023. gadā, Palermo, Itālijā. Kurss bija veltīts izglītības speciālistiem, kuri vēlējās paplašināt savas digitālās prasmes, lai efektīvi integrētu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā. Lekciju un praksē orientēto nodarbību laikā kursa dalībnieki ieguva pamatzināšanas […]
18/01/2024

Pirmsskolas pedagogi mācās Florencē

2023. gada nogalē, no 11-15.decembrim, mēs, pirmsskolas izglītības skolotājas Anda Ābola un Irita Stūrīte piedalījāmies Erasmus + Europass Teacher Academy organizētajos kursos Florencē, Itālijā : The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education. (Bērns vispirms: Montesori, Reggio Emilia sistēma un mūsdienu pieejas pirmsskolas izglītībai). Kursus vadīja licencēta pirmsskolas audzinātāja, kura aizraujas ar alternatīvām skolas pieejām […]
21/12/2023

Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana

Erasmus+ kursi Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana San Cristobal de La Laguna, Tenerife 13.11.-17.11.23. Novembrī (13.11.-17.11. ) es piedalījos Erasmus+ kursos par ilgspējīga dzīves veida veidošanas paradumiem un apkārtējās vides nozīmes izpratni un vides izmantošanu. Kursos piedalījās 7 ES valstu skolotāji un izglītības darbinieki no Portugāles (2), Horvātijas (3), Čehijas (1), Polijas (5), Grieķijas (4), Vācijas (1), […]