Attīstības centrs

21/08/2019

Piedāvājam piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2019./2020.mācību gada 1.semestrī piedāvājam apgūt jaunas zināšanas 3 dažādās programmās (A): 1.Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana. Izglītojamo ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskās īpatnības. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālo prasmju apguve kā dusmu kontroles preventīvs mehānisms. Fonētiskā ritmika kā viens no pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu […]
03/08/2019

Mācības ārstniecības personām

2019.gada 30. un 31.augustā no 10.00 – 15.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, adresē: Jumaras iela 9, Valmiera, notiks mācības (neformālās izglītības programma) ārstniecības personām (ārstiem, ārsta palīgiem, māsām, farmaceitiem) “Pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšana un profilakse. Zīdaiņu pēkšņas nāves sindroms” (12 TIP). Informāciju par tēmām, pieteikšanos dalībai u.c. skatīt TE. Mācības ir bez maksas!
01/08/2019

Kontaktveidošanas seminārs Vīnē

Direktores vietniece Daiga Ramata piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētā kontaktu veidošanas seminārā  “Contact Making Seminar on Human Rights Education” Vīnē 2019.gada jūlijā. Seminārā kopumā piedalījās 25 dalībnieki no dažādām Eiropas Savienības valstīm, tāpēc bija ļoti plašas diskusijas un uzskatu daudzveidība. Semināra mērķis bija  iepazīstināt dalībniekus no dažādām Eiropas valstīm  ar starptautisko cilvēktiesību pamatjautājumiem un sniegt ieskatu par būtiskākajām starptautisko […]
06/06/2019

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – informācija par programmām

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs piedalās projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Neformālās izglītības programma Komandas darba vadīšanas ABC, vadītājas Līga Vaite un Līga Bluķe, Neformālās izglītības programmas ” Komandas veidošanas ABC” nodarbību laiki šeit Neformālās izglītības programma „Digitālās prasmes darba vajadzībām”, vadītāja Rudīte Ortlova Neformālās izglītības programmas „Digitālās prasmes darba vajadzībām” nodarbību laiki šeit. Neformālās izglītības programma […]