Radošas metodes speciālajā izglītībā

Creative Methods In Special Needs Education
19.06- 28.06.2023.

“Mēs visi esam īpaši” šādu attieksmi ikdienā pedagogi var izmantot klasēs, kurās ir izglītojamie ar attīstības traucējumiem. Daudzveidīgās darba metodes klasē, to dažādība ir izpratnes, integrācijas un iespēju sinonīms.

Šis kurss sniedza dziļāku izpratni par skolas dinamiku, skolēnu labbūtību, mācību panākumiem.

Pēc definīcijas radošums ietver veidu, kā var parādīt unikalitāti. Mūsu pasaules mainīgo pārmaiņu dēļ radošumu var redzēt sabiedrībā. Kādam bija jābūt pietiekami radošam, lai izdomātu jaunas koncepcijas, vai ne? Radošums ietver šīs ļoti unikālās, svaigās domas un cilvēka izstrādātās idejas. Radošs indivīds parasti izrāda oriģinalitāti, iztēli un izteiksmīgumu. Radošums izpaužas glezniecībā, mūzikā, stāstos.

Tomēr radošums var izpausties arī tajā, kā cilvēks strādā vai veic ikdienas darbības. Piemēram, cilvēks var izlemt, ka viņam ir vajadzīga “radoša” vieta, kur strādāt, lai justos produktīvi. Jaunas vai radošas telpas atrašana ir veids, kā cilvēks var izmantot savu radošumu.

Ir speciālas radošas spējas, piemēram, mūzikā un mākslā, bet galvenais, lai bērns var attīstīties radoši.

Mākslas materiāli ir ļoti dažādi – zīmuļi, krītiņi, flomāsteri, ogle, guaša, ūdens krāsas, tuša, balti un krāsaini papīri, līme, māls, plastilīns, ģipsis, dabas materiāli u.c. Uzsākot mākslas terapiju, katrs ar tiem var iepazīties un izmēģināt. Mākslas terapijā cilvēks izvēlas, ar kādiem materiāliem strādāt, vai arī tos piedāvā pedagogs.

Lielisks atbalsts darbā izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem ir drāmas spēles. Tās veicina radošumu, pašizpausmi un grupu saikni, padarot tās par lielisku līdzekli, lai palīdzētu bērniem apgūt svarīgas pašattīstības un sociālās prasmes. Tās ir arī ļoti jautras visiem iesaistītajiem. Lai Drāmas izmantošanu padarītu interesantāku un uz personīgās pieredzes balstītu, kopā ar izglītojamajiem iespējams gatavot maskas un dažādas lelles.

Šīs aktivitātes ir piemērotas izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem, un katra aktivitāte piedāvā piemērotu izaicinājuma līmeni.

Skolotājas Līga Grāpēna, Indra Juste