Atklātā vidē apslēptais

Atklātā vidē apslēptais (Hidden in the Open Space)  

Mūsdienu kultūra ir sarežģīta un daudzslāņaina, un viena no tās sastāvdaļām ir tradicionālā kultūra. Un šīs kultūras spilgtākais un raksturīgākais izpaudums ir folkloras mantojums. Laika gaitā folkloras apgūšanas formas ir mainījušās, un objektīvi par nozīmīgāko ir kļuvusi vispārizglītojošā skola. Tādēļ mēs – latviešu valodas un literatūras skolotājas Ina Bankava un Dace Lediņa – izmantojām iespēju no 3. – 7. aprīlim piedalīties Erasmus+ projekta kursos “Atklātā vidē apslēptais” (“Hidden in the Open Space”) Īslandē.

Kursu programmā bija ietverti šādi uzdevumi: novērtēt nemateriālās kultūras mantojumu; starptautiskā un starpkultūru apmaiņa; radīt vēl lielāku cieņu pret dabu; analizēt folkloru saistībā ar dabu; izglītojoša un kultūras darbība.

Šajā projektā vēl piedalījās pedagogi no Somijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Spānijas, Īrijas, Polijas.

Mums bija iespēja iepazīt Īslandes vēsturi Sāgas muzejā, kur uzzinājām, ka Īslandi dibinājuši no Norvēģijas izraidīti vai likuma vajāti brīvdomātāji.

Mēs devāmies uz Fossatūnu, lai klausītos troļļu stāstus. Ar leģendām par elfiem “Elfu parkā” mūs iepazīstināja Silja Gunnarsdóttir. Stāstniecei lieliski izdevās radīt sajūtu, ka elfi ir visapkārt un mūs vēro.

Īslandiešiem nozīmīga ir senā vikingu kultūra, tās teikas un leģendas. To ietekme uz mūsdienu dzīvi ir patiesi unikāla. Īslandieši nebūvēs ceļu pāri troļļa vai neredzamā cilvēka dzīves vietai.

Mēs uz Īslandi paņēmām līdzi materiālus par latviešu folkloru, lai rādītu un lepotos ar savas tautas folkloras mantojumu.

Mums bija lieliska iespēja viesoties Reikjavīkas Sjálandsskóli skolā, kurā mācību procesa organizācija ievērojami atšķiras no darba organizācijas mūsu skolā. Skolotāja Silja Kristjánsdóttir mums novadīja troļļu gatavošanu filcēšanas tehnikā.

Ļoti lielu iespaidu uz mums atstāja Īslandes neskartās dabas skaistums un spēks, kā arī pārdomas par cilvēka bezspēcību tā priekšā.

Skolotāja Ina Bankava

FOTO