Aktualitātes

05/02/2018

23.februārī Skolas padomes sēde

š.g. 23.februārī plkst. 10.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra internāta 3.stāva atpūtas telpā notiks Skolas domes atklātā sēde, kurā aicināti piedalīties visi izglītojamo vecāki. Skolas domes sēdes darba kārtība: 1) saruna ar Rīgas Tehniskās Universitātes karjeras konsultanti Jolantu Priedi “Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā”; 2) tikšanās ar skolas direktori Ivetu Kļaviņu (informācija par skolas darbību pēc reorganizācijas, par 2018.gadā […]
01/02/2018

Vecāku sapulces pirmsskolai kopsavilkums

1.februārī pirmsskolas izglītības grupām (Jumaras ielā 9) notika vecāku sapulce. PALDIES visiem vecākiem, kuri ieradās uz to! Saprotot, ka daudzas ģimenes nedzīvo Valmierā un ierašanās uz vecāku sapulci nebija iespējama, sniedzam apkopotu informāciju, kas tika sniegta sapulces laikā, un citiem aktuāliem jautājumiem. Turpmāk tekstā informācija: Topošajiem pirmklasniekiem Par pedagoģiski medicīniskās komisijas apmeklējumu Informācijas apmaiņa pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība vasaras periodā. […]
24/01/2018

no 19.-23.februārim skolā notiks Vecāku nedēļa

No 2018.gada 19.februāra līdz 23.februārim skolā notiks Vecāku nedēļa, kuras ietvaros aicinām vecākus: piedalīties sava bērna mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikties ar skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju; vadīt klases audzināšanas stundas; 21.februārī plkst. 16.00 topošo 1.klašu skolēnus un viņu vecākus iepazīties ar skolu; 23.februārī plkst. 10.00 uz skolas domes atklāto sēdi (piedalās visi vecāki), kas notiks skolas internāta 3.stāva atpūtas […]
27/12/2017

Tikšanās ar skolas direktori

Iepazīšanās ar skolas direktori I. Kļaviņu un tikšanās ar Valmieras mēru J. Baiku notiks skolas zālē 2018. gada 2. janvārī plkst. 15.00 Gaidīts viss skolas kolektīvs.
Uzmanību! Ir mainīti "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" nodarbību laiki!
+