Aktualitātes

04/12/2018

Iestādes padomes sanāksme

Lai informētu par skolas darbu šajā semestrī un pārrunātu aktuālus jautājumus, aicinām š.g. 7.decembrī plkst. 11.00 vecākus – Skolas padomes locekļus uz Skolas padomes sanāksmi. Darba kārtībā: 1) Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka izvirzīšana, apstiprināšana; 2) Dzirdes centra darbība 2018./2019.mācību gadā; 3) Attīstības centra darbība 2018./2019.mācību gadā; 4) Skolas vērtību noteikšana; 5) Skolas darba aktualitātes; 6) Priekšlikumi skolas darbības uzlabošanai. […]
03/12/2018

Attīstības centrs iesaistās Eiropas pedagogu profesionālās pilnveides procesos

Attīstības centra plānošanas dokumentos ir noteikta skaidra virzība uz skolas īpašo lomu bērnu ar dzirdes, kā arī bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem atbalstam. Lai realizētu šo mērķi, skola aktīvi strādā arī vecāku un pedagogu izglītošanā ne vien Valmierā, bet visas valsts mērogā. Izvērtējot ieguldīto darbu un sasniegumus, skola sper soli tālāk un ar 2019./2010.mācību gadu piedāvā kursus profesionalitātes paaugstināšanai Eiropas […]
21/11/2018

Zīmju valodas kursi

Zīmju valodas kursi šogad notiks 23. novembrī un 7. decembrī no pl. 14.00 līdz pl. 16.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā. Direktores vietniece  Daiga Ramata 21.11.2018.
16/11/2018

Sveicieni Latvijas simtgadē!

Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām! (L. Breikšs) Paldies par sadarbību un atbalsta sniegšanu skolai! Paldies par ikdienas darbu! Priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu un dot savu ieguldījumu stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē! Kopā varam!   Skolas administrācija 16.11.2018.