Aktualitātes

04/07/2018

Uzsākta Georga Apiņa ielas gar skolu pārbūve

Lai labiekārtotu teritoriju un uzlabotu automašīnu novietošanu pie Valmieras Gaujas krasta vidusskolas–attīstības centra, pilsētas centrā un pie 9-stāvu mājām, no 2.jūlija ir uzsākta Georga Apiņa ielas posma pārbūve un automašīnu stāvlaukumu izbūve pie Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (Leona Paegles ielā 5/7) un daudzdzīvokļu ēkām. Izmantojot brīvās teritorijas Georga Apiņa ielas sākumā, būvdarbu laikā abos stāvlaukumos paredzēts izbūvēt […]
01/07/2018

Pirmsskolas darbs vasarā

No 26.jūnija līdz 20.augustam iestādē (Jumaras ielā 9) ir atvērtas un darbojas 3 pirmsskolas grupas. Darba laiks no plkst. 07.00 – 19.00. Diennakts grupas nedarbojas. Par pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā starp vecākiem un iestādi tiek slēgts līgums. Samaksa par vienu dienu par bērniem vecumā: – no 1 līdz 3 gadiem ir EUR 2,00; – no 4 līdz 7 gadiem […]
28/06/2018

Aicinām darbā logopēdu/speciālo pedagogu

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina darbā SKOLOTĀJU LOGOPĒDU/SPECIĀLO PEDAGOGU darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām (darba vietas adrese: Jumaras iela 9, Valmiera) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei.   Galvenie darba pienākumi: veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti; nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības; sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt […]
28/06/2018

Aicinām darbā krievu valodas skolotāju

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina darbā KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJU izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vidusskolas posmā (darba vietas adrese: Leona Paegles iela 5/7, Valmiera) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (7,5 stundas/nedēļā jeb 0,25 likmes). Galvenie darba pienākumi: īstenot izglītības programmu krievu valodas mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam; plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un […]