Projekta “Mūsu vērtība – ģimene” 1.diena

Šodien sākās projekts, kuru gaidījām jau ilgi- kopš uzzinājām par finansējuma piešķiršanu Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Satikāmies ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, un citām iesaistītajām personām – pedagogiem, aprūpes personām. Pasniedzēja, nodarbības vadītāja ārsta psihoterapeita Ernesta Pūliņa – Ciņa vadībā diskutējām un mācījāmies atpazīt emocijas, pārrunājām lomu sadalījumu ģimenē, pandēmijas seku iespaidu uz bērnu un vecāku mentālo veselību. Ar dažādu uzdevumu palīdzību mācījāmies atrast paļāvību sevī un paļauties uz apkārtējiem.

Ko pa šo laiku darīja bērni? Zīmēja, līmēja, veidoja, krāsoja, sportoja. Tas izdevās brīnišķīgi, jo, lai gan visjaunākajai dalībniecei ir 3 gadi un visvecākajam 19, visi tomēr prata atrast kopēju valodu un pavadīt laiku radoši un interesanti. Nometnes pirmajā dienā bērni un jaunieši iepazinās viens ar otru, mācījās labāk izprast savas un citu emocijas, apzināt situācijas, kuras rada konkrēto emocionālo stāvokli. Tika pārrunātas  dažādas emocijas, minēti konkrēti piemēri. Radošajā nodarbībā bērni zīmēja uz bruģa un noformēja maisiņus darbiem.

Tā kā projekta ideja ir arī palīdzēt ģimenēm atrast kopīgas nodarbes, tad pēc pusdienām visi piedalījās arī kēksiņu dekorēšanas un saldumu gatavošanas darbnīcā. Tas visiem sagādāja lielu prieku, putukrējums klājās skaistos dekoros, šokolāde plūda, cukura pērlītes un krāsaini dekoriņi bira un krāsoja izveidotos gardumus. Tikai viena problēma – viss bija tik garšīgs… ka apēdās uz vietas … un mājās vairs nebija ko aiznest… Toties pa visiem kopā iemācījāmies jaunu un aizraujošu kopā pavadīšanas veidu!

Tagad visi ar nepacietību gaidām, ko mums nesīs rītdiena.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ietvaros