Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē

Š.g. 28.oktobrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā norisinājās praktisks seminārs pirmsskolas izglītības ekspertiem “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvei bērniem ar speciālām vajadzībām”, kas tika organizēts sadarbībā ar Izglītības Iniciatīvu centru.
Uz semināru-praktikumu kopā pulcējās pirmsskolas ekspertu grupa, lai praktiskā darbībā bagātinātu profesionālo pieredzi bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.
Semināra-praktikuma ietvaros mūsu pirmsskolas pedagogi organizēja Dabas vides estētikas nodarbības, dalījās ar zināšanām, metodēm un pieejām, kā veicināt bērnu sociāli emocionālo un kognitīvo procesu attīstību.
PALDIES pedagogiem: Sigitai Gecai, Mārītei Klapenkovai, Andai Ābolai, Gitai Laidvei, Gitai Delviņai, Evai Aplociņai par praktisko nodarbību vadīšanu un dalīšanos pieredzē!