Sarunas par bērna adaptāciju

Sākas mācību gads, un vecākiem gan pirmsskolā, gan skolā ir atkal daudz jautājumu.

Ko darīt, ja bērnam ir par daudz stresa, uzsākot mācības? Varbūt mainīta mācību iestāde, ir jauni klasesbiedri un skolasbiedri, citi pedagogi, ir daudz jaunu pienākumu un notikumu… Galva griežas no tā visa! Kā palīdzēt bērnam pēc iespējas mierīgāk uzsākt vai atsākt mācības skolā vai pirmsskolā?

Atbildes uz šiem jautājumiem varēsiet rast mūsu piedāvātajās nodarbībās – sarunās ar vecākiem.

Nodarbības “Adaptācijas periods, uzsākot vai atsākot mācības izglītības iestādē” vada Marita Krišāne, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe, Montesori un ABA terapijas speciāliste.

Klātienē skolā 15.septembrī pl.17.00-18.30

Attālināti platformā Zoom 22.septembrī pl.17.00-18.30

Lūgums pieteikties pa tel. 26423136 vai e-pastā [email protected]

Uz tikšanos!