Projekta “Mēs = daba” 2.diena

Ŝodien – projekta “We = nature” (Mēs = daba”) otrā diena.

Strādājam ar dabas materiāliem, garšvielām, veidojam ğerboņus, lepojamies un dalāmies pieredzē par to, kā veicinām skolēnu izpratni par vides jautājumiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā.

Diena sākās ar iepazīšanos un kopīgu ģerbo’bu zīmēšanu – katras valsts komandai bija jāuzzīmē un jāizstāsta, ar ko lepojas savā skolā – skolēniem, mīļākajiem mācību priekšmetiem, kā arī ar saviem hobijiem un dabas vidi savas skolas apkārtnē. Uzzinājām daudz jauna viens par otru un jau nepacietīgi gaidām nākamo tikšanās reizi!

Partnerskolu kolēģus ļoti ieinteresēja mūsu skolas pieredze un darbs ar dabas vides materiāliem Šīsdienas nodarbībās izmantojām dabas vides estētikas pieeju – iedziļinājāmies metodes īpašajā pieejā, veidojām mākslas darbus, izmantojot krāsainās smiltis un garšvielas.