Radām un rādām – 2024

No šī gada 3. līdz 7.jūnijam Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā notika biedrības “Kopā varam!” organizēta vasaras  nometne “Radām un rādām – 2024”.  Nometnes mērķis bija nodrošināt bērniem ar dzirdes, valodas attīstības un runas traucējumiem iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī sekmēt vispusīgu un veselīgu bērnu un jauniešu attīstību.

Lai īstenotu nometnei izvirzītos mērķus un uzdevumus:

  • organizējām ikdienas radošās darbnīcas, kur bērni varēja piedalīties teātra nodarbībās, izpausties vizuālajā mākslā, piedalīties kustību un deju aktivitātēs,
  • ceļojām uz Cēsīm, kur viduslaiku pilī iepazināmies ar Cēsu pils vēsturi un mūsdienām,
  • bērni arī veidoja savus stāstus un ilustrācijas,

  • nodarbības par starppersonu komunikāciju ietvēra spēles un lomu spēles, lai attīstītu bērnu spējas efektīvi sazināties un sadarboties ar citiem, piemēram, pateikt “Labdien!” piecās dažādās valodās,.

  • bērniem tika mācītas empātijas un izpratnes prasmes, lai veicinātu pozitīvas attiecības, piemēram, izlaušanās spēlēs nu nekādi nevarēja iztikt bez savstarpējas sadarbības un uzticēšanās!

  • praktiskās nodarbības ietvēra rokdarbus (smaržīgo puķu gatavošana),  kulinārijas nodarbības (picas un rabarbermaizes), stikla priekšmetu apgleznošanu mozaīkas tehnikā, kā arī katram sava krekla batikošanu un sava vārda kā piemiņas zīmes atstāšana uz soliņa parkā,

  • bērni piedalījās arī nakts pārgājienā pa dabas takām Gaujas senlejā (šis gan bija tikai vidusskolēniem),

  • piedāvājām dažādas sporta aktivitātes, ekskursijas un spēles, lai bērni varētu aktīvi un veselīgi pavadīt laiku.

  • grupas darbs un komandas uzdevumi tika organizēti, lai veicinātu bērnu savstarpējo sadarbību un draudzības veidošanos.

  • bērniem tika dota iespēja piedalīties kopīgos projektos un aktivitātēs, kas veicināja viņu sociālo prasmju attīstību,

  • nodarbības par komandas darbu un līderības prasmēm ietvēra dažādas spēles un uzdevumus, kas palīdzēja bērniem attīstīt šīs prasmes.

  • problēmu risināšanas aktivitātes ietvēra grupas diskusijas un radošos uzdevumus, lai veicinātu bērnu spēju domāt kritiski un radoši.

Atskaite par nometnes norisi

Nometne sākās ar iepazīšanās dienu, kur bērni iepazinās ar vienaudžiem un nodarbību vadītājiem. Katru dienu tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kas bija plānotas, lai sasniegtu nometnes mērķus un uzdevumus. Bērni aktīvi piedalījās visās nodarbībās, un visi izrādīja lielu interesi un vēlmi mācīties un attīstīties.

Noslēguma pasākumā bērni prezentēja savus darbus un projekta rezultātus. Un, kā vienmēr mūsu organizētajos pasākumos, nometnes noslēgumā cienājāmies ar gardum gardo torti, lai pavisam nopietni sajustu vasaras tuvošanos! Paldies nodarbību vadītājiem Inai B., Līgai L., Gunai, Jutai, Ilzei, Kristiānai, Antrai R., Gunitai G., Inetai D. par ieguldīto darbu un skolēniem par aktīvo līdzdalību!

Secinājumi

Nometne bija veiksmīga un sasniedza izvirzītos mērķus. Bērni ne tikai izbaudīja vasaras brīvdienas, bet arī guva vērtīgas prasmes un pieredzi, kas palīdzēs viņiem turpmākajā dzīvē. Turpmākajos gados plānojam turpināt un pilnveidot šo nometni, lai nodrošinātu vēl vairāk iespēju bērnu attīstībai.

Projekts finansēts Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursā