Projekts apstiprināts!

Free image/jpeg, Resolution: 1600x1200, File size: 150Kb, Bright Idea Light Bulb Clip Art N5

Valmieras novada pašvaldība ir atbalstījusi mūsu projektu par rotājumu veidošanu Jāņparkā. Paldies!

Sākam aktīvi darboties!

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • tiks veicināts Valmieras un Jāņparka apkaimes iedzīvotāju lokālpatriotisms un piederības sajūta;
  • tiks izkoptas un stiprinātas tradīcijas – gan Latvijas Republikas proklamēšanas diena, gan turpmākie svētki, kā Ziemas saulgrieži un citi valsts un gadskārtu svētki, tradicionāli tiks svinēti kopā,
  • veicināta iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība kopīgā darbībā – radīta un uzturēta atbildība par savas apkārtnes uzlabošanu,
  • rotājumi tiks vairākkārt lietoti un tādējādi tiks veicināta ilgtspēja un resursu pārdomāta izmantošana,
  • Jāņparka teritorija būs viens no sakoptiem un gaumīgi izdekorētiem pilsētas parkiem, kuru labprāt apmeklē ne vien Jāņparka un visas pilsētas iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no visa novada, kā arī no citām Latvijas pilsētām. Esam pārliecināti, ka šis būs “labās prakses” piemērs arī citām iedzīvotāju iniciatīvu grupām, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām.
  • Projekts īstenots ar Valmieras novada pašvaldības fiansiālu atbalstu “Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa” ietvaros