Atbalstām ģimenes!

Deinstuticionalizācijas projekta ietvaros bērniem un ģimenēm ir iespējams saņemt palīdzību – dažādas atbalsta un rehabilitācijas nodarbības.

PAR IESPĒJU SAŅEMT ATBALSTU BĒRNAM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM:

  • Bērna vecāks vai audžuvecāks vēršas pie ģimenes ārsta, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus
  • Ģimenes ārsts konstatē, kuru speciālistu pakalpojumi būtu nepieciešami
  • Bērna vecāks vai audžuvecāks vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, norādot, kuru no atbalsta plānā paredzētajiem pakalpojumiem bērns vēlas saņemt
  • Bērns tiek izvērtēts deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros
  • Bērnam tiek izstrādāts individuālais atbalsta plāns
  • Projekta laikā bērns var saņemt līdz 100 pakalpojuma reizēm

Vecāki, izmantojiet šo iespēju uzlabot bērna veselību!

Arī mūsu skolā var saņemt dažādus pakalpojumus. Pakalpojums nodrošina biedrība “Kopā varam!”, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Varat konsultēties pašvaldību sociālajā dienestā vai skolas attīstības centrā, tel. 64207667, 26423136.