Projekts apstiprināts!

Saņēmām labu ziņu, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi mūsu iesniegto projektu “You Are Special” (Tu esi īpašs).

Projekta mērķi:

  • attīstīt skolēnu, t.sk. ar dažādām funkcionālām iespējām, radošumu, uzlabojot viņu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes,
  • samazināt agrīnas skolas pamešanas risku,
  • attīstīt skolēnu pamatkompetences,
  • motivēt skolēnus aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un daudzveidīgās ES norisēs.

Projektā paredzētas skolēnu un pedagogu apmācības un dalīšanās labās prakses piemēros. Dalība diskusijā, radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs paaugstinās skolēnu pašapziņu un nodrošinās atbalstu dažādās dzīves jomās. Dalībnieki apgūs dažādas prakses iekļaujošas izglītības jomā.

Mūsu partneri:

  • IIS Francesco Orioli (Itālija
  • Pendik District Directorate (Turcija)
  • Kurtköy Anadolu (Turcija)

Ar nepacietību gaidām pirmo tikšanos Valmierā, Latvijā!