Projekta rezultāti

Projekta aktivitātēs tieši iesaistījās ap 20 dalībniekiem – materiālu sagādāšanā, radošo darbnīcu organizēšanā un vadīšanā, sabiedrības informēšanas pasākumos. Netieši ieguvums ir visiem Jāņparka un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Ieguvumi:

  1. Projekts palīdzēja veicināt kopienas sajūtu, jo iedzīvotāji strādāja kopā, lai dekorētu Jāņparku. Tas veicināja savstarpējo sapratni un kopējā mērķa sasniegšanu.
  2. Iedzīvotāji varēja izpaust savu radošumu, veidojot un dekorējot rotājumus. Tas sniedza iespēju attīstīt radošas prasmes un izteikties caur mākslu.
  3. Projekts veicināja iedzīvotāju dalību sabiedriskajā dzīvē, piedaloties kopienu veidošanā un piedāvājot iespēju sniegt ieguldījumu kopējā labumā.
  4. Rotājumu veidošana un Jāņparka dekorēšana bija vienojošs process, kas palīdzēja pārvarēt sociālās atšķirības un veicināja kopīgas vērtības.
  5. Projekts sniedza iespēju iedzīvotājiem labāk iepazīt savus kaimiņus, sadarbojoties un komunicējot, lai sasniegtu kopēju mērķi.
  6. Radošā darbība un dalība projektā uzlaboja iedzīvotāju garīgo un emocionālo labsajūtu, piedāvājot pozitīvas un aizraujošas pieredzes.
  7. Veiksmīgi veidojot un dekorējot Jāņparku, iedzīvotāji saņēma sabiedrības atbalstu un novērtējumu, kas stiprina kopienas saiknes un veicina lepnumu par sasniegto rezultātu.

Šie ieguvumi stiprināja Jāņparka aktīvo iedzīvotāju kopienas saikni, veicināja personisko izaugsmi un radošās darbības pieredzi, vienlaikus dodot iedvesmu turpmākai sadarbībai ar Valmieras novada pašvaldību.

Projekts īstenots ar Valmieras novada pašvaldības fiansiālu atbalstu “Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa” ietvaros