Starptautiska konference par dzirdes jautājumiem

2022.gada 18.un 19.maijā pie mums  – Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā vērām durvis ļoti nozīmīgam notikumam: organizējām starptautisku konferenci “Palīdzēt dzirdēt” (To Help To Hear).

Atklāt konferenci bija ieradušies finansējuma sniedzēja – ASV vēstniecības Latvijā pārstāves Sintija Jurgelāne un kultūras atašeja Īrisa Veilija, kura arī, atklājot konferenci, uzsvēra sadarbības un tolerances nozīmi dažādu grupu cilvēku veiksmīgai iekļaušanai sabiedrības dzīvē. Mūsu skolas meitenes iepriecināja klātesošos ar brīnišķīgu skolotājas Līgas Lāces sagatavotu melodeklamāciju “Mana dziesma”, bet skolas direktore Iveta Kļaviņa izteica gandarījumu par plašo apmeklējumu; tas norāda, ka mūsu izvēlētā konferences tēma ir aktuāla un nepieciešama daudziem profesionāļiem Latvijā.

Ar 2 dienu lekcijām pie mums viesojās Galaudeta universitātes (Gallaudet university, Washington, USA)  lektors Džeimss Makens (James Mccann).

Konference bija veltīta darbam ar bērniem ar dzirdes traucējumiem. Pirmajā dienā klausītāji uzzināja daudz jauna un noderīga par bērna attīstību no dzimšanas līdz jaunieša gadiem, jaunākajiem pētījumiem un tendencēm bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā un audzināšanā, kā arī sadarbībā ar ģimeni.

Otrajā dienā lektors dalījās pieredzē par dažādiem aspektiem, kā iespējams atbalstīt bērna valodas attīstību dažādās vidēs, kā iespējams diagnosticēt valodas attīstības problēmas, kā arī pieskārās divvalodības un multilingvisma jautājumiem.

Klausītāji izmantoja iespēju aktīvi diskutēt, dalīties pieredzē, uzdot jautājumus lektoram. Izvērtējuma anketās bija lasāmi daudzi paldies par lektora kompetenci, tēmas aktualitāti, sirsnīgo konferences gaisotni un vēlme tikties šādos pasākumos biežāk.

Konferencē piedalījās 74 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī Bērnu dzirdes centra darbinieki, ar dzirdes jautājumiem saistīti profesionāļi, logopēdi, metodiķi.

 

Pasākumu organizēja biedrība “Kopā varam!”, finansēja ASV vēstniecība Latvijā