“Mazie mākslinieki” Itālijā

Gita Delviņa, Gita Laidve, Ilga Oļševska, Iveta Kļaviņa

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas pedagogi Gita Delviņa, Gita Laidve, Ilga Oļševska un direktore Iveta Kļaviņa 2022.gada oktobrī trīs dienas piedalījās
ERASMUS+ programmas projekta “Mazais mākslinieks – labākai pasaulei” mobilitātes vizītē Itālijā, Perudžas pilsētā. Mobilitātes vizītē piedalījās arī partneri – pirmsskolas izglītības pedagogi no Madrides, Spānijā. Mobilitātes tēma – Digitālā māksla. Itālijas partneri no nevalstiskās organizācijas “Atlas Centrs” iepazīstināja un dalījās pieredzē ar inovatīvu pieeju – tehnoloģiju interaktīvo izmantojamību kā līdzekli mākslas apguvei, mākslas terapijai un komunikācijas veidošanai ar bērniem un jauniešiem ar autismu.

Pirmajā dienā tika gūts teorētisks ieskats un pamatojums tam, kā tehnoloģijas var palīdzēt mākslas terapijā, mākslas uz citu mācību priekšmetu apguvē, komunikācijas veidošanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

Otrajā dienā teorētiskās zināšanas tika pielietotas praktiskajā darbībā, katram mobilitātes dalībniekam līdzdarbojoties un gūstot personīgo pieredzi, apgūstot konkrētu mākslas tehniku, kas ļauj labāk iepazīt sevi, izprast savu iekšējo pasauli, attīstīt iztēli un radošumu.

Savukārt trešajā dienā pedagogi apmeklēja Perudžas galveno muzeju, kurā bija iespēja vērot, kā 3.klases skolēni praktiskā darbībā, interaktīvi izmantojot tehnoloģijas, starpdisciplināri apgūst vēsturi, reliģiju un mākslu. Vērojot šo labās prakses piemēru, tika gūts apstiprinājums tam, ka tehnoloģijas bagātina mācīšanās pieredzi, bērni ir motivēti un ieinteresēti, daudz aktīvāk iesaistās aktivitātēs.

Vienlaikus jānovērtē iespēja tuvāk iepazīt Itālijas vēsturi, kultūru, ēdienus, cilvēkus un izglītības jomu.
Iveta Kļaviņa, skolas direktore, projekta “Little Artists For Better World” dalībniece

]