Iesniedzam ideju Valmieras novada pašvaldībā

Idejas pieteikums VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2023.GADA IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSAM

Šobrīd  aktuāls ir jautājums gan par parka sakopšanu ikdienā, gan par svinīga noskaņojuma radīšanu svētku laikā. Esam iepazinušies ar Valmieras pašvaldības izstrādāto Jāņparka konceptuālo attīstības vīziju un citiem plānošanas dokumentiem, un visas aktivitātes plānojam sadarbībā ar šiem dokumentiem.

Katros svētkos Jāņparka dekorēšana ir izaicinošs uzdevums, jo iedzīvotāji vēlas piedalīties parka dekorēšanā, un arī pārējie pilsētas iedzīvotāji ir jau pieņēmuši, ka Jāņparka teritorijā vienmēr būs pārdomāts par svētku noskaņas radīšanu. Tomēr ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ tas ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc iedzīvotāju sanāksmē, gatavojoties Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa projekta iesniegšanai, tika nolemts pretendēt uz finansējumu vairākkārt izmantojamu parka rotājumu izgatavošanai. Pamatideja ir izveidot metāla stiepļu figūras, kuras būtu transformējamas un izdekorējamas atkarībā no svētku tematikas. Iedzīvotāji izveidotās figūras izdekorēs ar lentām, lampiņām u.c. materiāliem un izvietos Jāņparkā.

Projekts īstenots ar Valmieras novada pašvaldības fiansiālu atbalstu “Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa” ietvaros