Biedrība Kopā Varam

15/03/2023

Projekts apstiprināts!

Saņēmām labu ziņu, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi mūsu iesniegto projektu “You Are Special” (Tu esi īpašs). Projekta mērķi: attīstīt skolēnu, t.sk. ar dažādām funkcionālām iespējām, radošumu, uzlabojot viņu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, samazināt agrīnas skolas pamešanas risku, attīstīt skolēnu pamatkompetences, motivēt skolēnus aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un daudzveidīgās ES norisēs. Projektā paredzētas skolēnu un pedagogu […]
27/11/2022

“Mazie mākslinieki” Itālijā

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas pedagogi Gita Delviņa, Gita Laidve, Ilga Oļševska un direktore Iveta Kļaviņa 2022.gada oktobrī trīs dienas piedalījās ERASMUS+ programmas projekta “Mazais mākslinieks – labākai pasaulei” mobilitātes vizītē Itālijā, Perudžas pilsētā. Mobilitātes vizītē piedalījās arī partneri – pirmsskolas izglītības pedagogi no Madrides, Spānijā. Mobilitātes tēma – Digitālā māksla. Itālijas partneri no nevalstiskās organizācijas “Atlas […]
18/09/2022

Estrādi Jāņparkam

Valmieras novada pašvaldība ir izsludinājusi 2022.gada līdzdalības projektu konkursu; tas nozīmē, ka iedzīvotāji var  saņemt finansiālu atbalstu savu ieceru īstenošanai. Jāņparka iedzīvotāji labprāt tiekas un daudz dara, lai dzīve mūsu pilsētas daļā būtu rosīga. Tomēr šobrīd pasākumu norise un iespējas vietējo iedzīvotāju iniciatīvām ir sezonāla rakstura, jo parka teritorijā nav atbilstošas ēkas, ko varētu izmantot iedzīvotāju iniciētajām aktivitātēm. Pamatā parkā […]
28/08/2022

Projekts izskan… bet daudz labu citu lietu sākas!

Spēlējies! Rotaļājies! Pieskaries! Būvē! Radi! Mīli! Baudi! Baudi visu, ko Tu dari! Mosties no rīta un zini, ka diena ir skaista! Ej tā, lai viss aiz Tevis vizuļo! Smejies tā, lai kāds priecīgs pamostas! Un iedomājies. Tev citi nāk pretim tādi paši. Katrs ar savu ‘magic’. Šādu novēlējumu pēc nometnes kopējā grupā bija daudz. Izvēlējos dalībnieces Ingas rakstīto, jo tas […]