Biedrība Kopā Varam

15/10/2023

Pirmā vizīte Latvijā

Projekta partneri tiekas pirmajā vizītē! Projekta pirmajā dienā projekta dalībnieki tika sagaidīti Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kur iepazinās ar Latvijas vēsturi, arhitektūru un mākslu, kā arī apmeklēja Jūrmalu. Katrs jaunietis uz liela papīra T krekla formā uzrakstīja un uzzīmēja 5 lietas, kas viņu visvairāk raksturo – mācības, aizraušanās, sporta veidi utt. Pēc tam dalībnieki iepazinās ar citiem, rādot un paskaidrojot savu […]
14/07/2023

Projekts apstiprināts!

Valmieras novada pašvaldība ir atbalstījusi mūsu projektu par rotājumu veidošanu Jāņparkā. Paldies! Sākam aktīvi darboties! Projekta īstenošanas rezultātā: tiks veicināts Valmieras un Jāņparka apkaimes iedzīvotāju lokālpatriotisms un piederības sajūta; tiks izkoptas un stiprinātas tradīcijas – gan Latvijas Republikas proklamēšanas diena, gan turpmākie svētki, kā Ziemas saulgrieži un citi valsts un gadskārtu svētki, tradicionāli tiks svinēti kopā, veicināta iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība […]
22/05/2023

Iesniedzam ideju Valmieras novada pašvaldībā

Idejas pieteikums VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2023.GADA IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSAM Šobrīd  aktuāls ir jautājums gan par parka sakopšanu ikdienā, gan par svinīga noskaņojuma radīšanu svētku laikā. Esam iepazinušies ar Valmieras pašvaldības izstrādāto Jāņparka konceptuālo attīstības vīziju un citiem plānošanas dokumentiem, un visas aktivitātes plānojam sadarbībā ar šiem dokumentiem. Katros svētkos Jāņparka dekorēšana ir izaicinošs uzdevums, jo iedzīvotāji vēlas piedalīties parka […]
31/03/2023

Mobilitātes vizīte projektā “Mazais mākslinieks labākai pasaulei” Madridē

No 20-24.martam mēs, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra pirmsskolas skolotājas: Sigita Geca, Santa Dubkeviča, direktores vietniece Iveta Dobelniece un direktore Iveta Kļaviņa, programmas Erasmus+ ietvaros viesojāmies Madridē (Spānijā), lai piedalītos projekta “Mazais mākslinieks labākai pasaulei” mobilitātes vizītē. Apmeklējām Madrides Alfredo Lopeza vārdā nosaukto pirmsskolas izglītības iestādi, iepazināmies ar darbiniekiem, satikām iepriekšējos projektos iepazītus kolēģus no Spānijas un Itālijas, ar interesi […]