“Vecāku skoliņas” radošā darbnīca

27.aprīlī  Valmieras Gaujas krasta vidusskolas  – attīstības centra pirmsskolā notika šī mācību gada “Vecāku skoliņas” noslēguma nodarbība, kurā izmantojām idejas un iedvesmu, ko guvām, sadabojoties projektā “mazie mākslinieki labākai pasaulei”( “Training Little Artists for a Better World”).

 Nodarbību vadīja iestādes Dabas vides speciālisti, un šoreiz nedaudz citādāk – vecāki kopā ar saviem bērniem. Nodarbības tika organizētas kā radošās darbnīcas ar Dabas vides estētikas metodiskajiem paņēmieniem.

 Nodarbības mērķis – radošās iztēles nozīme kognitīvo spēju attīstībā.

 Skolotājas Gita Laidve un Līga Drille rosināja caur maņām saskatīt un iepazīt dabas elementu vienreizīgumu, veidojot  oriģinālus radošos darbus.

 Skolotāja Santa Dubkeviča mācīja saskatīt iespējas un brīnumus, ko spēj radīt ūdens pilieni.

 Skolotāja Santa Ecmane rādīja, cik daudzveidīgi ir graudi, ļāva sajust  un raksturot emocijas darbojoties ar tiem, attīstīt prasmi pabeigt iesākto un priecāties par paveikto.

Skolotājas Sigita Geca un Mārīte Klapenkova aizrautīgi piesaistīja dalībniekus izbaudīt krāsaino smilšu pieskārienus, darbojoties ar krāsainajām smiltīm.

Skolotāja Iveta Dobelniece mudināja izbaudīt krāsu ietekmi uz emocionālo pasauli, spēju izbaudīt krāsu prieku un pārsteigumu veidojot krāsu zīmējumus ar diega palīdzību.

 Rezultātā dalībnieki radīja brīnišķīgus mākslas darbus, guva patīkamas emocijas, prieku par paveikto, piedzīvoja sirsnīgas savstarpējās sarunas, guva jaunas zināšanas un atklājumus, kā arī pilnveidoja savu personīgo pieredzi.

No radošā darbnīcā tapušajiem darbiem tika izveidota izstāde, tādējādi priecējot gan pašus, gan iestādes apmeklētājus.

Paldies bērnu vecākiem par sadarbību un atsaucību!

Dabas vides estētikas speciālistu vārdā – Iveta Dobelniece

FOTO