Projekta mobilitātes vizīte pie mums – pirmsskolā

Ar lielu entuziasmu un pavisam nedaudz satraukuma no 4.-6.jūlijam savās mājās – Valmieras Gaujas krasta vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās uzņēmām projekta “Training Little Artists for Better World” partnerus no Itālijas un Spānijas, pavisam 5 profesionāļus, kas strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Projekta pirmajā dienā dalībnieki skolas direktores Ivetas Kļaviņas vadībā iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, kā arī ar pirmsskolas izglītības iestādes darbu, apmeklēja Sajūtu centru un dabas vides estētikas centru. Skolotājas Daigas vadībā dalībnieki iepazinās ar dejas, mūzikas un kustības elementu pielietojumu nodarbībās, savukārt skolotājas Kristīnes vadībā varēja vērot dažādu fizisku prasmju apguvi pasakas “Trīs sivēntiņi” sižetā.

Projekta otrajā dienā dalībniekus savaldzināja buršanās – rožu ziedlapiņas, dabas materiāli, sēklas, graudi, krās, smaržas, aromāti… tas viss, ko sniedz darbs ar dabas vides estētikas pieeju. Pedagogu Ivetas, Sigitas, Gitas D. un Gitas L. vadībā dalībnieki iepazinās ar aizraujošo dabas vides estētikas pieeju, filosofiju un paši radīja brīnišķīgus mākslas darbus.

Skolotājas Evas vadītajās sajūtu darbnīcās dalībnieki iepazinās ar dažādu relaksācijas tehniku pielietošanas iespējām pirmsskolā un izteica vēlmi ar šiem paņēmieniem iepazīties padziļināti. Lai nodemonstrētu daudzveidīgās iespējas, kādas mūsu bērniem ir pieejamas, skolotāja Mārīte demonstrēja kanisterapijas nodarbību ar speciāli šim nolūkam apmācīto Grandu, kā arī kopā ar viesiem apmeklēja Kocēnu zirgu staļļus, kur tika demonstrētas iespējas bērnu veselības uzlabošanai ar zirgu palīdzību. Pēc nodarbībām viesi baudīja izglītojošu un izzinošu ekskursiju karietē pa Kocēnu muižas centru.

Visi mobilitātes dalībnieki bija ļoti apmierināti ar gūto pieredzi un izteica vēlmi atgriezties vēlreiz, lai apgūtu vēl citas metodes un pieejas, ko izmanto mūsu pirmsskolas pedagogi.