Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdienās 11.30 – 17.30

Otrdienās 11.30 – 17.30

Trešdienās 11.30 – 17.30

Ceturtdienās 11.30 – 14.30

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas nolikums

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība