Kas visu izsaka bez mēles? – GRĀMATA

Mana grāmata

Kas visu izsaka bez mēles? – GRĀMATA

Lasot grāmatas, tiek veicināta bērna iztēle, paplašinās zināšanas, pilnveidojas vārdu krājums, attīstās domāšana un daudz citu pozitīvu aspektu.

1.marta pēcpusdienā 5.-12. klašu skolēniem notika konkursa noslēguma pasākums “Mana grāmata”.

Lai piedalītos konkursā, skolēni no janvāra katrs izvēlējās sev mīļāko un tuvāko grāmatu un to lasīja. Pēc izlasīšanas skolēni veidoja grāmatas aprakstu un to noformēja.

Noformētie darbiņi tika izvietoti izstādē, kurā katrs skolēns varēja iepazīties ar citu skolēnu veikumu un to novērtēt.  Izstāde bija ļoti jauka!

Pasākumā piedalījās Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Lolita Dreimane ar jauku stāstījumu par grāmatas vēsturi un konkursiņu skolēniem.

Paldies 5.-12. klašu internāta skolotājiem,  5.-12. klašu latviešu valodas skolotājiem, skolas bibliotekārei A. Kalniņai, bibliotekārei L. Dreimanei un zīmju valodas tulcei I. Upesjurei!

Pasākumā noslēgumā nelielas balviņas saņēma konkursa uzvarētāji:

4.-6. klašu grupā – Monta Boka par Rutas Svažas grāmatiņu “Sniegavīra palīgs.”, Krista Zumberga par Rutas Briedes grāmatiņu “Kaiju karalienes noslēpums.”, Veicināšanas balva Katrīnai Eleonorai Fjodrovai par Knistera grāmatiņu “Juceklis skolā.”,

7.-9. klašu grupā  – Ance Āboliņa par R. Lagerkranca, Ēriksonnes grāmatu “Mana laimīgā dzīve.”, 10.-12. klašu grupā – Agate Zariņa par A. Portinas grāmatu “Popova radio”.

Apsveicam!

Skolotāja Baiba Šēnberga