Dāvinājums no Rotari kluba

No Valmieras Rotari kluba esam saņēmuši dāvinājumu –  apgāda Jumava izdoto grāmatu Ukrainas vēsture. 400 lappušu biezajā izdevumā apkopoti vēsturnieku, ekonomistu, publicistu un Ukrainas notikumu aculiecinieku materiāli par Ukrainas vēsturi no aizvēstures līdz mūsdienām.

Grāmata apskatāma un lasāma skolas bibliotēkā !

Bibliotekāre Anita Kalniņa