Eiropas Rakstnieku diena

Eiropas Komisija (EK) šogad uzsākusi jaunu iniciatīvu “Eiropas Rakstnieku diena”, lai veicinātu interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī atklātu Eiropas valodu un literatūras daudzveidību. Tā notika pirmdien, 27. martā.

Mūsu skola pievienojās šai iniciatīvai, iesaistoties  aktivitātēs stundu un ārpusstundu darbā.
Skolotājas Vineta Ragevičiusa, Ina Bankava , Līga Lāce, Juta Krauja iepazīstināja skolēnus ar jauno iniciatīvu, kopīgi lasīja un pārrunāja dažādu grāmatu saturu.
Bibliotēkā tika organizēta grāmatu izstāde, notika lasīšanas nodarbības, pārrunas par dažādu valstu rakstniekiem, tulkotājiem, ilustrtoriem.
Īss apraksts par Eiropas Rakstnieku dienu mūsu skolā, kā arī  foto un video tika nosūtīti Eiropas Komisijas mājas lapai.
Paldies par dalību un atsaucību!
Bibliotekāre Anita Kalniņa