Dzejas dienas 2023 “Dzeja elpo…”

Dzejas diena mūsu skolā notika pirmdien, 11.septembrī, dzejnieka J.Raiņa 158. dzimšanas dienā…

Gan lieli, gan mazi  skolēni ar entuziasmu, radošumu un  aizrautību ar skaistām dzejas rindām “iesvētīja” mūsu skolas jauno bruģi…
Atdzīvojās gan dzeja, gan bruģis, gan rakstnieki, kuri tos radījuši…
Pēcpusdienā bibliotēkā atdzīvojās Ineses Zanderes dzejoļu grāmatiņa “Ceļojums ar lielo Šarloti”, kur varējām ceļot kopā ar Pēteri un Šarloti un  paštaisītiem kuģiem un   lidmašīnām…
Liels paldies visiem skolēniem un  pedagogiem par piedalīšanos un kopā būšanu!
Dzeja dzīvo un elpo….
Bibliotekāre Anita