Bibliotēkā septembrī

  • Zinību diena – dzejā un prozā… – 1.septembris
  • Bērnu un Jauniešu Žūrija 2023 ir klāt! Lasām un vērtējam!
  • Mācību grāmatu izsniegšana – visu septembri
  • Dzejas dienas “Dzeja elpo..”: 11.09 – stundu laikā no 14:00 – 17:00 – bibliotēkā
  • 18 – 22 septembris – Bibliotēkas inventarizācija
  • septembris – Miķeļdiena
  • Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
  • Jaunāko grāmatu izstāde

Skolas bibliotekāre Anita Kalniņa