Pirmsskola

12/02/2018

Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē

2018.gada 7.februārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra (turpmāk – Skola) pirmsskolas grupās, Jumaras ielā 9,  notika Labās prakses un pieredzes apmaiņas seminārs “Latviskās dzīveszinas izpēte un atklājumi “Sveces svečojas””.  Semināru apmeklēja Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pirmsskolas izglītības pedagogi. Dalīšanās ar savstarpējās vērošanas pieredzi ir viena no kompetencēm kā pilnveidot pedagogu profesionalitāti. Skolas pirmsskolas grupu skolotājas un speciālie pedagogi rādīja […]
02/02/2018

Sveču dienā gatavojam Sniega sveces

Priecājoties par sniegu un par godu Sveču dienai, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolnieki savos rotaļu laukumos kopā ar skolotājām 2. februārī izveidoja brīnumainas sniega sveces. Vēla, cēla, lipināja, nesa sniegu gan ar spaiņiem, gan ar lāpstām un pat klēpjiem. Svēra un mērīja, krāsoja .. līdz sveces bij’ gatavas. Lūk, kas par nebijušu izstādi “SNIEGA SVEČU IZSTĀDE!”
01/02/2018

Vecāku sapulces pirmsskolai kopsavilkums

1.februārī pirmsskolas izglītības grupām (Jumaras ielā 9) notika vecāku sapulce. PALDIES visiem vecākiem, kuri ieradās uz to! Saprotot, ka daudzas ģimenes nedzīvo Valmierā un ierašanās uz vecāku sapulci nebija iespējama, sniedzam apkopotu informāciju, kas tika sniegta sapulces laikā, un citiem aktuāliem jautājumiem. Turpmāk tekstā informācija: Topošajiem pirmklasniekiem Par pedagoģiski medicīniskās komisijas apmeklējumu Informācijas apmaiņa pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība vasaras periodā. […]
22/01/2018

Pūcītes ziemas sapnis

Jau vairākus gadus skolas pirmsskolas grupas bērni ar dzirdes traucējumiem apmeklē nodarbības Valmieras Jaunatnes centra (VJC) “Vinda”  pirmsskolas rokdarbu studijā “Rūķītis”. 10.janvārī Valmieras Kultūras centrā notika VJC “Vinda” bērnu koncerts “Pūcītes ziemas sapnis”. Koncertā studijas “Rūķītis” bērni skatītājus iepriecināja ar deju “Pēdiņas sniegā”. Skolotāja Uldze Strazdiņa 22.01.2018.