Uzdevumu izstrāde

Šobrīd kopā esam izstrādājuši  idejas 3 iespējamu digitālu spēļu izstrādei:

  1. individuāli spēlējama spēle, kā atrisināt dažādas situācijas skolā (kā mobilā aplikācija),
  2.  individuāli vai grupā spēlējama spēle – drošība ikdienā,
  3. grupā spēlējama spēle par dažādu sociālo prasmju apguvi (uz populārās spēles “Cirks” bāzes).

Projekta koordinatori ir izvērtējuši un atzinīgi novērtējuši izstrādātās idejas, tā ka gaidīsim turpmākos uzdevumus.