Inovācijas ir domāšanas veids 2021

12/03/2021

Gamification jeb spēļošana

Projekta pievienotā vērtība ir koordinatoru vēlme un prasme dalīties ar zināšanām un resursiem. 12.marta radošajā darbnīcā iepazināmies ar dažādiem spēļošanas pamatelementiem, zinātniskiem pētījumiem par dažādām mērķauditorijām, elementiem, ko izmanto spēļu sastādītāji utt. Tāpēc arī mājasdarbā uz nākamo reizi ir uzdevums – padomāt par dažādiem pārsteiguma elementiem, apbalvojumiem, specefektiem utt. Varu jau pačukstēt – skolotājas Antras izstrādātajā uzdevumā ir paredzēts, ka […]
25/02/2021

Pētījumi par sociālo prasmju apguvi

Kā viens no projekta komandas uzdevumiem bija izpētes veikšana par šobrīd Latvijā un pasaulē pieejamiem pētījumiem par sociālo prasmju apguvi skolās. Jāteic, pētījumu un materiālu ir daudz, taču mēs izvēlējāmies atlasīt un prezentēt tos, kuri Latvijā ir veikti valsts mērogā un rezultāti ir salīdzināmi starptautiski. Starptautiskā pētījumā Latvijas skolēniem augsti sasniegumi matemātikā | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)  https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/starptautiska-petijuma-latvijas-skoleniem-augsti-sasniegumi-matematika Plānotie […]
08/01/2021

Ievads projekta darbā

Projekta sākuma posmā katrai partnerorganizācijai bija uzdevums veikt izpēti – kāda ir situācija partnervalstīs ar sociālo prasmju apguvi un vizuālās mākslas prasmju apguvi:  kādas ir skolēnu un skolu stiprās un uzlabojamās puses, kādas prasmes nepieciešams uzlabot, kādus rezultātus sagaidām. Bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīties ar partnervalstu sagatavoto materiālu un diskutēt par kopīgo un atšķirīgo. Ko mēs vēlamies sagaidīt no […]
05/01/2021

Projekta komanda

Projektā mūsu skolu pārstāv: Dace Lediņa (latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, ētika) Antra Rozenberga (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības ), Daiga Ramata (projektu darbs, projekta kontaktpersona).