Inovācijas ir domāšanas veids 2021

08/01/2021

Ievads projekta darbā

Projekta sākuma posmā katrai partnerorganizācijai bija uzdevums veikt izpēti – kāda ir situācija partnervalstīs ar sociālo prasmju apguvi un vizuālās mākslas prasmju apguvi:  kādas ir skolēnu un skolu stiprās un uzlabojamās puses, kādas prasmes nepieciešams uzlabot, kādus rezultātus sagaidām. Bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīties ar partnervalstu sagatavoto materiālu un diskutēt par kopīgo un atšķirīgo. Ko mēs vēlamies sagaidīt no […]
05/01/2021

Projekta komanda

Projektā mūsu skolu pārstāv: Dace Lediņa (latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, ētika) Antra Rozenberga (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības ), Daiga Ramata (projektu darbs, projekta kontaktpersona).
20/12/2020

Projekts apstiprināts!

Pašā gada izskaņā priecīga ziņa: SIA GO VR izstrādātais projekts ir saņēmis finansējumu programmas Erasmus+ projektu konkursā! Mūsu skola šajā konkursā piedalīsies kā partneri. Rezultātā tiks izstrādāti jauni, inovatīvi materiāli skolēniem sociālo prasmju un vizuālās mākslas prasmju apguvei; šos materiālus varēs izmantot visās vispārizglītojošās un speciālajās skolās gan Latvijā, gan ārvalstīs.