Testējam jauno aplikāciju!

Projekta laikā tika izsrādātas 2 spēles/ aplikācijas sociālo prasmju un mākslas pamatprasmju apguvei.

Kopā ar programmētājiem izstrādājām spēli, kuras laikā skolēns nonāk dažādās situācijās, izvērtē tās, izdara izvēli un atkarībā no šīs izvēles veic nākamos soļus. Katra veiktā izvēle ietekmē to, kādas situācijas būs nākamās. Beigu beigās katrs uzzina, cik pieklājīgs vai – tieši otrādi- nepieklājīgs ir un kā var šīs prasmes uzlabot.

Pirms piedāvāt spēli citiem, vispirms tā jāizmēģina pašiem. Tad nu 7.a, 8.a un 9.a klašu skolēni aktīvi piedalījās spēles testēšanā, izteica savus priekšlikumus un komentārus tās uzlabošanai. Paldies par ieguldījumu!