Piedalāmies konferencē Skola2030

20.aprīlī mūsu skolas skolotājas Antra Rozenberga, Dace Lediņa un Daiga Ramata piedalījās reģionālajā konferencē  Skola2030 konferencē “Praktiski.Lietpratībai“, kas tika organizēta Rīgas reģiona pedagogu atbalstam..

Nodarbības nosaukums – Kā mācīt sociālās un saskarsmes prasmes, izmantojot tehnoloģijas?

Nodarbības laikā demonstrējām sadarbībā ar SIA GO VR projekta “Innovation is mindset” ietvaros radīto aplikāciju, ar kuras palīdzību pamatskolas un vidusskolas skolēniem būs iespēja atraktīvā un skolēniem viegli uztveramā veidā apgūt dažādas sociālās prasmes, novērtēt to apguvi, rosināt pārdomas par sabiedrībā spēkā esošajiem savstarpējās sadarbības principiem.

Projekta vadītāja Gunita Ķiesnere iepazīstināja ar kopējo projekta ideju – kāpēc tieši šobrīd ir tik aktuāli runāt par sociāliem tematiem, kāpēc tas ir jādara ar viedierīču palīdzību un kāda pievienotā vērtība pēc laika būs izstrādātajam rezultātam.

Daiga Ramata sniedza ieskatu projekta teorētiskajā pamatojumā u aplikācijas nepieciešamības izstrādē.

Antra Rozenberga demonstrēja izstrādāto spēli, komentēja dažādus tās izmantošanas variantus un alternatīvas.

Dace Lediņa pamatoja aplikācijas izstrādi, balstoties uz saikni ar SKOLA2030 Lielajām idejām, atklājot, kā katra ideja iedzīvināta izstrādātajā materiālā.

dalībnieki izteica vēlmi iepazīties ar izstrādāto aplikāciju un izmantot to savā ikdienas darbā.