Kodēšana un robotika ar Arduino

Informātikas skolotājs Aigars Einbergs

No 18.09.2023 līdz 22.09.203 apmeklēju kursus “Coding and Robotics with Arduino” (kodēšana un robotika ar Arduino) Romā.

Pirmajā dienā iepazinos ar pārējiem grupas dalībniekiem (iepazīšanās aktivitātes), iepazinu dažus mākslīgā intelekta rīkus, kas noderēs mācību procesā. Tika izstāstīts par Arduino pirmsākumiem, kā tas ir veidojies un attīstījies.

Otrajā dienā apguvām C++ promēšanas valodas pamatus, jo tā ir Arduino mikrokontrolieru programmēšanas valoda.

Trešajā dienā aplūkojām Arduino plates komponentes, to īpašības. Instalējām Arduino IDE programmu, kas nepieciešama komunikācijai ar mikrokontrolieri.

Ceturtajā dienā sākām ar pogas spiediena apstrādi un lampiņas ieslēgšanu. Iepazināmies ar gaismas sensoru, temperatūras sensoru, ultraskaņas distances sensoru un citiem moduļiem, to darbības principiem un izmantošanas iespējām.

Piektajā dienā aplūkojām “caurlaides čipu” izmantošanu un patstāvīgi plānojām un veidojām noslēguma projektu, kurā bija jāizmanto laika uzskaites modulis (pats Arduino neuzskaita laiku un datumu – tam ir nepieciešams papildus modulis) un “caurlaides sistēma”. Izveidojām programmu, ar kuru čipā ierakstām lietotāja vārdu un otru programmu, kas nolasa informāciju no čipa un, ja šis čips ir derīgs un ir darba laiks, tad uzskaites failā tiek ierakstīti attiecīgi dati un cilvēks tiek ielaists.

Mūsu grupā bija kolēģi, kuru mērķis bija apgūt pamatus, lai organizētu apmācības pedagogiem.

Lai gan Arduino ir radīts 2005 gadā Itālijā, tā aktualitāte tikai palielinās, jo tas turpina attīstīties un ir labs starts mūsdienu robotikā.