IKT apguve Prāgā

Going Digital in an Innovative Classroom Erasmus+ kursi Prāgā, Čehijā

Piecu dienu garumā – no 6. līdz 11. novembrim – Prāgā apguvu dažādus praktiskus rīkus, paņēmienus un pieejas, kas palīdz uzlabot mācību procesa kvalitāti jebkurā klasē, jebkurā mācību priekšmetā. Uzzināju jaunus paņēmienus un metodes kritiskās un radošās domāšanas veicināšanai, uzdevumu risināšanai un lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanai. Ļoti vērtīgas zināšanas, kas manā turpmākajā darbā palīdzēs uzlabot mācību kvalitāti un motivēt skolēnus.

Kurss bija sadalīts desmit moduļos:

*  IKT rīku lietošana- 21. gadsimta prasmes,

* klases spēle,

* spēļu un spēļu stratēģiju izmantošana mācīšanās uzlabošanai,

* kritiska un radoša domāšana, izmantojot spēles,

* āra spēles aktīvai apmācībai,

* QR kodu izmantošana,

* ievads “Flipped Classroom”,

* efektīvu prezentāciju rīki,

* rīki savas tīmekļa lapas izveidei.

Pilnīgi viss, ko guvu šajos kursos, ir praktiski pielietojams ikdienas darbā speciālajā izglītībā.

Guna Radziņa, direktores vietniece IT jomā