Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana

Erasmus+ kursi

Ilgspējīgs dzīves veids un vides ietekmes izpratnes veicināšana

San Cristobal de La Laguna, Tenerife
13.11.-17.11.23.

Novembrī (13.11.-17.11. ) es piedalījos Erasmus+ kursos par ilgspējīga dzīves veida veidošanas paradumiem un apkārtējās vides nozīmes izpratni un vides izmantošanu.
Kursos piedalījās 7 ES valstu skolotāji un izglītības darbinieki no Portugāles (2), Horvātijas (3), Čehijas (1), Polijas (5), Grieķijas (4), Vācijas (1), Latvijas (5).

Kursu mērķis:

  • veicināt pārvērtības un sabiedrības pilnveidošanos, izmantojot izglītības, kultūras, ekoloģijas un iedzīvotāju līdzdalību,
  • veicināt aktīvu mācību metodiku un inovatīvu līdzekļu izmantošanu  neformālajā un formālajā izglītībā, skolēnu motivācijas veicināšana, izmantojot āra un apkārtējās vides izglītību,
  • mācīšanās darot, izmantojot permakultūru dārzu.

1.dienā Edu Plus Izglītības centrā. Cik svarīgi ir pieļaut kļūdas mācību procesā ( horizontālā pieeja mācīšanās procesā). Radoši mācību paņēmieni  vides vērtību mācīšanai. Kā veidot ilgtspējīgus ieradumus?
2.dienā Brīvdabas izglītības paņēmieni Anagas senajā mežā. Ko mīli, tu sargā. Spēle- Dārgumu medības.
3. dienā Teides nacionālais parks. Kā mācīt par bioloģisko daudzveidību un dabas aizsardzību. Teides nacionālais parks- Leģendu un drāmas tehnikas izmantošana mācībām ārpus telpām.
4. dienā Praktiska pieredze ekosaimniecībā SOS bērnu ciematā. Vides izglītības izmantošana kā sociālās iekļaušanas līdzeklis. Darbs pie ilgtspējības ar izglītojamajiem no sociāli ekonomiski neaizsargātajām ģimenēm un izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.
5. dienā Mato permakultūras saimniecības apmeklējums: 27 gadu pieredze darbā ar permakultūru un personām ar psihiskām slimībām. Mācīšanās dārzā un sociālā iekļaušana. Lauksaimniecības, dārzkopības, bioceltniecības, ūdens permakultūras novērošanas pārvaldība un aprites ekonomika. Praktiskās grupas aktivitātes. Iespēju nodrošināšana ar sociālās permakultūras starpniecību.

Kursu laikā tika iegūta pieredze mācību metožu pilnveidošanā ilgspējīga dzīves veida veidošanai un nostiprināšanai skolēniem, kā apkārtējās vides jēgpilnai izmantošanai mācību procesā ārpusklases nodarbību laikā. Tika gūtas daudz vērtīgas idejas no kolēģu darba pieredzes.

Baiba Sedlova, ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja