Kur un Ko mācīties pēc 9.klases?

Ceturtdien, 10.februārī, 9.a klases skolēni tika rosināti aizdomāties par saviem karjeras mērķiem un tālākizglītības mācību iestādi profesijas apguvei pēc 9.klases.    

Jaunieši iepazinās ar karjeras kompasu – plānu sevis un savu vēlmju izvērtēšanai un centās atbildēt sev uz trīs svarīgiem  jautājumiem- Kas es esmu? Ko es gribu? Kā es to varu sasniegt?

Skolēni karjeras atbalsta nodarbībā ieguva daudzpusīgu informāciju par dažādām profesionālās izglītības apguves iespējām pēc pamatizglītības, pamatojoties uz sevis pašizziņas rezultātiem. Protams intereses var arī mainīties jaunietim pieaugot un tamdēļ, veikt vienīgo un īsto karjeras izvēli ir grūts uzdevums un nepieciešams gan vecāku, pedagogu, karjeras konsultanta atbalsts.

Ar katru potenciālo absolventu vēl tiks plānotas individuālās karjeras konsultācijas, lai sarunā katram sniegtu atbalstu mērķtiecīga karjeras lēmuma pieņemšanā un plānošanā, pamatojoties uz savu potenciālu, interesēm un pieredzi.

Paldies par atbalstu internāta skolotājai Inesei Taurītei!

 Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

Prezentācija “Kur un ko mācīties pēc 9.klases”