Darba vietu izpēte Valmierā

Trešdien, 16.februārī, notika karjeras atbalsta grupas nodarbība „Darba vietu izpēte Valmierā!” Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 6./

6.b klases skolēniem.

Karjeras nodarbībā ar mērķi iepazīt darba pasauli, skolēni aktīvi iesaistījās darba vides izpētē tuvākajā apkārtnē, kas šobrīd skolēniem no dažādām Latvijas vietām ir Valmieras pilsēta, kurā viņi dzīvo un mācās. 6./6.b klases skolēni ne tikai atpazina dažādus uzņēmumus Valmierā, bet pat varēja norādīt, kur tie atrodas, demonstrējot savu vērīgumu un labas orientēšanās spējas apkārtējā vidē.

Atpazīstot darba vietas Valmierā, skolēni nosauca arī dažādas profesijas, kādas  varētu strādāt šajā uzņēmumā , kā arī uzzināja jaunas profesijas, papildinot savas zināšanas par karjeras iespējām dažādās profesionālajās jomās.

Noslēgumā skolēni mēģināja nosaukt savu nākotnes profesiju, izvērtējot savas intereses un dotības.

Priecēja skolēnu kompetence, degsme un azarts , lielā interese,pozitīvā sadarbība nodarbības laikā.

Paldies par atbalstu internāta skolotājai Larisai Zakrevskai un surdotulkam Ingai Upesjurei!

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone