Matemātikas dienas

Decembra sākumā 5./7. c, 5./9. e, 8./9.2 c klases skolēni piedalījās matemātikas dienās “Praktiskā matemātika”, lai veicinātu interesi par matemātiku, popularizētu to aktīvā darbībā.

Katru dienu matemātikas stundās bija jāveic dažāda veida radošie uzdevumi. Otrdienn bija tehniskā modelēšana, kas attīsta telpisko domāšanu un izpratni par ģeometriskajiem ķermeņiem, kas ir ārkārtīgi noderīgi skolā apgūstot ģeometrijas vielu. Skolēni grieza un līmēja 3D modeļus pēc savas izvēles.

Trešdienā skolēni viens otram veidoja saskaitīšanas un atņemšanas piemērus no kociņiem, kurus pēc tam izrēķināja.

Arī ceturtdien skolēni strādāja radoši, veidojot aplikācijas no kociņiem, izmantojot ģeometriskās formas.

Skolēni ar prieku un azartu iesaistījās aktivitātēs.

Paldies skolotājām I. Justei, D. Sprincei, kas atbalstīja, mudināja, palīdzēja skolēniem darbiņu veikšanā !

Speciālo klašu metodiskās komisijas vadītāja Ineta Duģele.