Matemātikas nodarbība “Ģeometriskā spēle”

Novembra nogalē 3./4.klases skolēni piedalījās matemātikas nodarbībā “Ģeometriskā spēle”.

Spēles uzdevumi bija – sadalīt saliktās figūras vienkāršajās figūrās un veidot no vienkāršajām figūrām dažādas saliktās figūras.

Spēle veicina tēlainās domāšanas, novērošanas un jaunrades spēju attīstību. Labas sekmes spēlē gūst tikai tad, ja dotos uzdevumus veic rūpīgi un precīzi. Uzdevumu izpildīšanā vajadzīga arī pacietība un attapība.

No sākuma skolēni atcerējās un uz interaktīvā ekrāna uzzīmēja ģeometriskās figūras, bet pēc tam pierakstīja to nosaukumus.

Nodarbībā skolēni veica dažādus uzdevumus- no krāsainā pielikuma izgrieza attiecīgā komplekta pamatfigūru un sagrieza to pa iezīmētajām dalījuma līnijām sīkākās daļās – vienkāršajās figūrās; pamatfigūras visas daļas izvietoja citu pie citas uz dotās saliktās figūras tā, lai noklātu pilnīgi visu šīs figūras laukumu (pielīmēja tās); no krāsainām pamatfigūrām izveidoja saliktu figūru pēc savas vēlmes.

Skolēni ar prieku un azartu iesaistījās dotajā uzdevumā. Paldies viņiem par izveidotajiem darbiem, aizrautību un centību!

Klases skolotāja Sintija Lapsa