Erasmus Math projekta “IMPROVING CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS IN MATH WITH THE HELP OF GAMES” mobilitātes brauciens uz Turcijas pilsētu Manavgatu Antālijā

Marta sākumā 9. a klases skolēns Robins Ozols kopā ar skolotāju Gunu Radziņu devās Erasmus Math projekta “IMPROVING CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS IN MATH WITH THE HELP OF GAMES” mobilitātes braucienā uz Turcijas pilsētu Manavgatu Antālijā.

Projekta mērķis ir  attīstīt skolēnu radošumu, izmantojot matemātiku, uzlabojot viņu kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes. Nedēļas garumā skolēniem bija iespēja ar matemātikas palīdzību risināt visdažādākos uzdevumus- sākot ar tradicionāliem matemātikas uzdevumiem, beidzot ar skaistu apaļu formu palīdzību radīt mākslas darbus Ebru tehnikā.

Pēc spraigām matemātikas nodarbībām projekta dalībnieki varēja iepazīties ar Turcijas kultūras un vēstures liecībām, tradicionālo virtuvi un noskatīties krāšņo turku skolēnu sagatavoto priekšnesumu.

Nedēļas noslēgumā kopīgi viesojāmies Jūras aizsardzības centrā DEKAFOK, kas  nodarbojas ar sabiedrības informēšanu  par jūras bioloģisko daudzveidību Manavgatā, draudiem, ar kuriem saskaras vietējā savvaļas daba un biotopi.

Visas nedēļas garumā baudījām sirsnīgo Turcijas komandas uzņemšanu, darbojāmies un bijām kopā ar vēl četrām dažādu valstu komandām. Paldies par šo brīnišķīgo nedēļu!

Skolotāja Guna Radziņa

FOTO