Pitagora teorēma

Pitagors ir viens no tiem senajiem un dižajiem matemātiķiem, kuru atklājumi ir noderīgi cilvēcei vēl šodien. Arī mēs skolā meklējām un atradām pierādījumus Pitagora teorēmai.

 

                                                                             

(no Vikipēdijas): Pitagora teorēma ir visvairāk veidos pierādāmā teorēma, grāmatā The Pythagorean Proposition ir 370 dažādi pierādījumi.

Pitagora teorēma ir sakarība starp taisnleņķa trijstūra malu garumiem un tā hipotenūzas garumu: ja taisnleņķa trijstūra katešu garumi ir a un b, bet hipotenūzas garums ir c, tad a2+b2=c2. Pitagora teorēma skan šādi: Taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garuma kvadrāts vienāds ar abu katešu garumu kvadrātu summu.

Teorēma ir nosaukta par godu sengrieķu matemātiķim un filozofam Pitagoram, kurš to pirmais ir pierādījis.

Trīs praktiski pielietojamas teorēmas formas:

{\displaystyle c={\sqrt {b^{2}+a^{2}}},}     {\displaystyle b={\sqrt {c^{2}-a^{2}}}}   un  {\displaystyle a={\sqrt {c^{2}-b^{2}}}.}