Bibliotēka

06/09/2021
Bibliotēkas atklāšana

Skolā jauna bibliotēka

Š.g. 3. septembrī  skolā notika jaunās Bibliotēkas telpas svinīga atklāšana. Skolotāja Maiga Paegle prezentēja savu  grāmatu “Lasīt ir viegli”, bet skolotāja Līga Vaite – rakstu “Supervīzijas darba metodes izglītības vidē” no krājuma “Supervīzija izglītības vidē”. Direktore Iveta Kļaviņa teica uzrunu, deva vārdu ciemiņiem –  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam,  Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Ričardam Gailumam, Valmieras bibliotēkas pārstāvei […]
06/09/2021

Bibliotēkas pasākumi septembrī

Zinību diena – dzejā un prozā… Jauno bibliotēkas telpu atklāšana – 3.septembris Bērnu un Jauniešu Žūrija 2021 ir klāt! Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas” 13.- 17.septembris – Dzejas dienas skolā… 23.septembris – Miķeļdiena.. Izstāde „Ābece” Jaunāko grāmatu izstāde Mācību grāmatu izsniegšana
01/06/2021
Akcija „Grāmatu draugu ķēde”

Akcija „Grāmatu draugu ķēde”

Piektdien, 28.majā skolā norisinājās akcija „Grāmatu draugu ķēde”, kurā piedalījās visi skolas skolēni no 1. – 9.klasei, skolotāji un skolas darbinieki. Paldies visiem par atsaucību, atbalstu un pozitīvi darbīgo noskaņojumu! Jūs esat malači! Kopā varam! Bibliotekāre Anita Kalniņa 31.05.2021.
26/05/2021
Annija Incenberga ar Skaļās lasīšanas sacensību balvām

Valmieras reģiona Skaļās lasīšanas sacensības

Paldies 5.a klases skolniecei Annijai Incenbergai par skolas pārstāvēšanu Valmieras reģiona Skaļās lasīšanas sacensībās! Annija saņēmusi diplomu par dalību, neatlaidību un apņēmību, kā arī Valmieras bibliotēkas dāvanu maisu ar jauku grāmatu un kārumiem. Bibliotekāre Anita Kalniņa 26.05.2021.