Ģimenes atbalsts bērna karjerai

Ģimenei ir būtiska nozīme bērna karjeras izvēlē.

Vecāki bieži vien cenšas izlemt bērnu nākotni, aizmirstot pajautāt pašiem bērniem, ko viņi vēlas. Šādi vecāki nav gatavi kļūt par ieinteresētiem dalībniekiem, lemjot par bērna turpmāko karjeru. „Nav pareizi paskatīties uz bērnu un teikt: „Es no viņa iztaisīšu X vai Y bērnu.” Labāk pavērojiet, kas bērnam padodas, kas viņam/viņai patīk. Tad atbalstiet to, ko senāk ļaudis dēvēja par talantu.” Bouchard

Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa/viņas spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā. „Izvēloties profesiju, cilvēks patiesībā izvēlas pašrealizācijas veidu.” Super & Super (2001.)

Lai atrastu piemērotu karjeras ceļu, bērnam dažkārt vajadzēs nepārtrauktu atbalstu, lai viņu motivētu rīkoties.

Ieteikumi, kas ir svarīgi, lai vecāki efektīvi komunicētu, stiprinātu un veidotu sava bērna motivāciju:

  • Precīzi stiprās puses formulētas iespējas – analizēt visu, ko bērns dara labi.
  • Detalizēts iecerētās rīcības plāns – svarīgi palīdzēt bērnam apzināties viņa vajadzības attiecībā uz izglītību, darbu, nākotnes plāniem un rūpīgi izstrādāt kopējo rīcības plānu.
  • Personīgie kontakti – katrs apkārtējais cilvēks var palīdzēt motivācijas veidošanā un sniegt informāciju par dažādiem profesionālās attīstības ceļiem, jo bērns dzīvo un attīstās plašā sociālajā vidē. Pozitīvas sociālās attiecības palīdzēs viņam/viņai mazināt stresu sarežģītās situācijās un meklēt jaunas idejas, kas rosinātu darbībai un nepieļautu pasīvu attieksmi.
  • Sociālais atbalsts Bērna radinieku atbalsts un ticība panākumiem ir nozīmīgs faktors, meklējot motivāciju. Bērnam vajadzētu būt drošam, ka viņu atbalstīs ģimene un arī attālāki, labvēlīgi noskaņoti tuvinieki un draugi. Viņu konstruktīvā kritika un mūsdienīgie uzskati var sniegt atbalstu neveiksmes brīžos.
  • Pozitīva domāšana, prieks par panākumu Koncentrēšanās uz problēmām un neveiksmēm samazina aktivitāti un nedod gaidītos rezultātus. Labāk atcerēties visus mūsu panākumus. Pozitīvā domāšana, ja to saista ar kaut ko konkrētu, kļūst par iespēju avotu un palielina vēlmi darboties.
  • Pārmaiņu ievērošana visos posmos –vajadzības, prasmes, intereses un vērtības ar laiku mainās. Attīstoties mēs iegūstam jaunas prasmes un līdz ar to, mainās arī mūsu mērķi. Sevis izzināšana ir lielisks pašmotivācijas veids.

Sevis izzināšanai jauniešiem iesaku izmantot niid.lv pieejamos karjeras testus, kurus kopā ar savu bērnu varat izanalizēt un kopīgi padomāt par piemērotākās profesijas izvēli. Tikai tad var pieņemt apzinātu, mērķtiecīgu nākotnes karjeras izvēles lēmumu un plānot kā to sasniegt, izvēloties kur to var apgūt, konkrētu tālākizglītības ceļu.

Cenšoties palīdzēt bērniem, vecāki jūtas emocionāli ļoti sasaistīti, un visa ģimene bieži dzīvo lielas spriedzes apstākļos. Bērna izglītības un profesionālās karjeras izvēle var kļūt par iemeslu ģimenes locekļu savstarpējiem strīdiem. Tādos brīžos pusaudzis zaudē drosmi un var pieņemt nepareizus lēmumus.

Ja ir radusies ģimenē situācija, kurā jums ir nepieciešams profesionāls atbalsts un ieteikumi bērna karjeras izvēles jautājumos, ikviens vecāks  var  izmantot skolas pedagoga karjeras konsultanta atbalstu, iepriekš vienojoties par individuālo konsultāciju arī attālināti, piesakoties e-klases pastā vai e-pastā: [email protected]

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone
11.03.2021