Karjeras nedēļa 2021

Arī šogad visā Latvijā no 11. līdz 15. oktobrim notika Karjeras nedēļa “IKT tavai karjerai”, kuras ietvaros skolēni tuvāk iepazinās ar IKT jomu.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma ietver plašu profesiju spektru un jomas speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā profesionālā jomā mūsdienās. Pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem strauji pieaug gan tagadnes, gan nākotnes profesijās.

Šīs nedēļas laikā arī mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās Karjeras Nedēļas tēmas izpētē.

5.klašu skolēni pētīja „IKT vēsturi”, iepazīstot kā mainījušās un attīstījušās tehnoloģijas līdz mūsdienām.

6.klases skolēni pētīja „IKT cilvēka dzīvē” un apkopoja ko jēgpilnu var izdarīt internetā .

7.kl.skolēni pētīja „IKT un tava drošība” jautājumus, iespējamos riskus interneta vidē.

8.kl.skolēni pētīja „IKT skolēna dzīvē”, kā skolēni izmanto plašās tehnoloģiju iespējas.

9.kl.skolēni pētīja „E klases iespējas skolēniem un vecākiem” un izveidoja apkopojošu informāciju ieteikumus vecākiem un skolēniem.

10.-12.kl.skolēni pētīja „Profesijas IKT jomā!”, noskaidroja cik daudzveidīgas ir IKT profesijas un cik plašas iespējas šajā jomā, kas ietver sevī gan mājas lapu izstrādi un administrēšanu, inovācijas un jaunu produktu izstrādi, datu aizsardzību un drošību, sistēmu izveidi  un uzturēšanu ,digitālo dizainu, datorgrafiku un daudzas sitas iespējas.

IKT joma ir augoša gan nodarbinātības, gan uzņēmējdarbības kontekstā.

Karjeras Nedēļā arī tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotāji iekļāva savās mācību stundās karjeras caurvijas par IKT tēmu.

Ikvienam vecākam tika piedāvāta iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā vecākiem/ģimenei “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?

Paldies visiem 5.-12.klašu skolēniem , klašu audzinātājiem, kā ari visiem pārējiem par ieguldīto darbu Karjeras Nedēļas tēmas izpētē  un sniegto atbalstu.

 Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

18.10.2021.