Mana karjeras izvēle

 Mana potenciāla analīze karjeras izvēlē.

Trešdien, 9.februārī, VGK-AC 7.klases skolēni karjeras atbalsta grupas nodarbībā izvērtēja savu potenciālu, dotības un prasmes un noskaidroja, kas ir fizisks darbs vai garīgs darbs.

Karjeras nodarbības mērķis akcentēt to, ka cilvēks, kas veido karjeru, kurā nebūs vajadzīgas viņa prasmes un potenciāls, apslāpē savu radošumu, turklāt sevis noliegšana un izlikšanās par kādu citu prasa spēku un enerģiju. Bieži tas izraisa krīzi, izdegšanu un nogurumu. Turpretim labākos rezultātus cilvēki sasniedz tad, kad viņi realizē savu potenciālu un izmanto savas prasmes.

Karjeras nodarbība sniedza atbalstu skolēniem identificēt savas kompetences un prasmes, lai viņi spētu izraudzīties piemērotu karjeru darba tirgū. Skolēni iemācījās sagrupēt dažādas dotības četrās grupās – fiziskās, garīgās, sociālās un psiholoģiskās, aktualizējot atziņu, ka cilvēka dzīves veiksmes atslēga atrodas katrā no mums.

Katram cilvēkam ir īpašas prasmes un individuāli atšķirīgas stiprās puses. Karjeras izvēlē savu stipro pušu un prasmju apzināšanās ir ārkārtīgi svarīga, īpaši profesijas izvēlē darba tirgū, kā arī, tas iedrošina uzdrīkstēties, kā arī ceļ viņu dažkārt pazemināto pašcieņu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi salīdzināt savu paštēlu ar citu cilvēku priekšstatu par tevi.
Paldies par sadarbību un atbalstu pasākuma norisē  7.klases internāta skolotājai Jutai Kraujai!

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone