Atbalsts ilgākam darba mūžam

04/08/2019

Izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns

Projekta norises laikā tika veikta detalizēta skolas vides izpēte, kā rezultātā ir izveidots novecošanās pārvaldības plāns. Plānā iekļautā informācija: * informācija par izvērtēto uzņēmumu – VGV – AC * vispārējā izvērtējuma rezultāti * uzņēmuma stratēģija * personāla politika 50+ darbinieku vadībā * personāla datu analīze * personāla vadības procesu analīze no 50+ darbinieku skatupunkta * darba organizācija no 50+ darbinieku […]
24/05/2019

Pieteikums apstiprināts!

Skolas iesniegtais projekts ir apstiprināts! Kopā no skolas un pirmsskolas dalībai projektā pieteicās 62 darbinieki; tuvākajā laikā tiks uzsāktas intervijas ar pretendentiem un skolas administrāciju un  darba vides izvērtējums. Plānots, ka visi darbinieki, kuri atbildīs projekta nosacījumiem, saņems individualizētu atbalstu medicīnisku un rehabilitācijas pakalpojumu veidā, kā arī dažādu tehnisku palīglīdzekļu veidā.
20/10/2018

Iesniegts projekta pieteikums

Valmieras Gaujas krasta vidusskola, izvērtējot savu ilggadīgo darbinieku darba slodzi un specifiku, nolēma pieteikties Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā “ATBALSTS ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”. Projekta pieteikums ir iesniegts, un gaidīsim rezultātus! Ieguvumi darba devējiem, kas piedalās projektā: Darbinieku lojalitāte un apmierinātība; Darbinieku mainības samazinājums; Stabila darbaspēka pieejamība; Uzlabota darba vide darbiniekiem. Ieguvumi projekta mērķa grupas nodarbinātajiem: Ilgāka palikšana darba tirgū; Bezdarba […]