Autisma nedēļa Polijas partnerskolā

Pasaulē katru gadu marta beigās atzīmē Autisma dienu.

Šajā dienā sabiedrībai ir iespēja vairāk uzzināt un iepazīties ar bērnu ar autiska spektra traucējumiem dzīvi, iespējām mācīties un saprast pasauli.

Reizēm tas ir ļoti grūti gan bērniem, gan vecākiem, gan apkārtējiem.

Tāpēc ir svarīgi, lai mēs visi mācītos viens no otra un saprastu, ka cilvēki var būt ļoti dažādi.

Noskaties, kā Autisma dienu atzīmēja mūsu partnerskolā Polijā!

https://www.facebook.com/search/top/?q=%20POU%20%22%20D-r%20Zlatan%20Sremec